ГЪРЦИЯ 2022 – ПЪЛНО РЕСТАРТИРАНЕ НА ТУРИЗМА

Презентация на изложителите от Република Гърция в HOLIDAY & SPA.
Организатор: VASILIADIS TRAVEL
Делегацията на Гърция представи пред българските туроператори, хотелиери, представители на общини, национални и туристически сдружения своето виждане за новия туристически сезон 2022

♦ On 24th of February started the 38th edition of the International Tourism Exhibition Holiday & SPA (Ваканция & СПА Експо) at the Inter Expo Center – Интер Експо Център in Sofia, Bulgaria. The biggest event dedicated to tourism in Bulgaria returned after two critical years for tourism worldwide. This year the focus of the exhibition was „Return to normal“. The exhibition was opened by the Bulgarian Minister of Tourism, Mr. Hristo Prodanov.

Hellenic Business Council in Bulgaria and its Executive Director, Mr. Minko Gerdjikov, was present at the exhibition and especially covered the delegation and companies related to Greece. Greek Ambassador H.E. Dimitrios Chronopoulos, the newly appointed Minister Plenipotentiary for Economic and Commercial Affairs, H.E. Dimitrios Michas and Mr. Dimitrios Maos, First Secretary for Economic and Commercial Affairs, along with other members of the Greek Embassy were in attendance.

The Greek organisations that participated in the exhibition were:

• Visit Central Macedonia

• Visit Eastern Macedonia Thrace Greece – Visit EMTGreece

• Visit Halkidiki

• Visit AXD

• Vasiliadis Travel

• Greek Pride Hotel & Apartments / ERA Group

During the exhibition that took place was also the event “GREECE 2022. COMPLETE RESTART OF TOURISM” that was organised by Vasiliadis Travel. During the event the Greek delegation presented to Bulgarian tour operators, hoteliers, representatives of municipalities, national and tourist associations its vision for the new tourist season 2022.

Visitors of the event had the opportunity to get acquainted with the latest offers of over 110 exhibiting companies from Bulgaria, Greece, Great Britain, India, Spain, Iraq, Mongolia, etc. The event was held under the auspices of the Bulgarian Ministry of Tourism (Министерство на туризма) as a main partner, along with several other official and media partners.

#HBCB #InternationalTourismExhibition #GreekembassyinBulgaria #VisitCentralmacedonia #VisitEasternMacedoniaThraceGreece #VisitHalkidiki #VisitAXD #ERAGroup #GreekPride #VasiliadisTravel #Shapingthefuture #Hellinism

♦ На 24 февруари стартира 38-то издание на Ваканция & СПА Експо в Inter Expo Center – Интер Експо Център в София, България. Най- голямото събитие, посветено на туризма в България се завърна след две критични за световния туризъм години. Тази година фокусът на изложбата беше „Връщане към нормалното”. Изложбата бе открита от българския министър на туризма г-н Христо Проданов.

Hellenic Business Council in Bulgaria и нейният изпълнителен директор г-н Минко Герджиков присъстваха на изложението и специално отразяваха делегацията и компаниите, свързани с Гърция. Също така, присъстваха гръцкият посланик Н.Пр. Димитриос Хронопулос, новоназначеният гръцки пълномощен министър по икономическите и търговските въпроси в България, Н.Пр.Димитриос Михас и г-н Димитриос Маос, първи секретар по икономическите и търговските въпроси, заедно с други членове на гръцкото посолство.

Гръцките организации, които участваха в изложението са:

• Visit Central Macedonia

• Visit Eastern Macedonia Thrace Greece – Visit EMTGreece

• Visit Halkidiki

• Visit AXD

• Vasiliadis Travel

• Greek Pride Hotel & Apartments / ERA Group

По време на изложението се проведе и събитието „ГЪРЦИЯ 2022. ПЪЛЕН РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА”, което беше организирано от Vasiliadis Travel. По време на събитието гръцката делегация представи пред български туроператори, хотелиери, представители на общини, национални и туристически асоциации своята визия за новия туристически сезон 2022 г.

Посетителите на събитието имаха възможността да се запознаят с най- новите предложения от над 110 фирми- изложители от България, Гърция, Великобритания, Индия, Испания, Ирак, Монголия и др. Събитието се проведе под егидата на българското Министерство на туризма като основен партньор, заедно с няколко други официални и медийни партньори.

#HBCB #InternationalTourismExhibition #GreekembassyinBulgaria #VisitCentralmacedonia #VisitEasternMacedoniaThraceGreece #VisitHalkidiki #VisitAXD #ERAGroup #GreekPride #VasiliadisTravel #Shapingthefuture #Hellinism

Στις 24 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η 38η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Holiday & SPA (Ваканция & СПА Експо) στο Inter Expo Center – Интер Експо Център στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της Βουλγαρίας αφιερωμένη στον τουρισμό, επέστρεψε μετά από δύο κρίσιμα χρόνια για τον παγκόσμιο τουρισμό. Την φετινή χρονιά το κύριο θέμα της έκθεσης ήταν η «Επιστροφή στην κανονικότητα». Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, κ. Hristo Prodanov.

H ομάδα του Hellenic Business Council in Bulgaria και ο Εκτελεστικός του Διευθυντής, κ. Minko Gerdjikov, ήταν παρόντες στην έκθεση για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την ελληνική αντιπροσωπία και τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν. Ο Έλληνας Πρέσβης H.E. Δημήτριος Χρονόπουλος, ο νεοδιορισθείς Έλληνας Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ στη Βουλγαρία, H.E. Δημήτριος Μίχας και ο κ. Δημήτριος Μάος, Α’ Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, μαζί με άλλα μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, ήταν επίσης παρόντες.

Οι ελληνικοί φορείς που συμμετείχαν στην έκθεση ήταν:

• Visit Central Macedonia

• Visit Eastern Macedonia Thrace Greece – Visit EMTGreece

• Visit Halkidiki

• Visit AXD

• Vasiliadis Travel

• Greek Pride Hotel & Apartments / ERA Group

Παράλληλα με την έκθεση, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “GREECE 2022. COMPLETE RESTART OF TOURISM” που διοργάνωσε η Vasiliadis Travel. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε η δυνατότητα στην ελληνική αντιπροσωπεία να παρουσιάσει το όραμά της για τη νέα τουριστική περίοδο του 2022, μπροστά σε ένα κοινό που από αποτελούταν από tour operators, εκπροσώπους ξενοδοχείων, δήμων, εθνικών και τουριστικών ενώσεων της Βουλγαρίας.

Οι επισκέπτες της 38ης Διεθνής Έκθεσης Τουρισμού είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα περίπτερα περισσοτέρων από 110 εκθετών από την Βουλγαρία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ινδία, Ισπανία, Ιράκ, Μογγολία κλπ. Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού της Βουλγαρίας (Министерство на туризма) που υπήρξε ο κύριος υποστηρικτής της έκθεσης, με την συμμετοχή πλήθους χορηγών και συνεργατών επικοινωνίας.

#HBCB #InternationalTourismExhibition #GreekembassyinBulgaria #VisitCentralmacedonia #VisitEasternMacedoniaThraceGreece #VisitHalkidiki #VisitAXD #ERAGroup #GreekPride #VasiliadisTravel #Shapingthefuture #Hellinism

Scroll to Top