У НАС

Пътнико свиден, пътнико млад, тръгнал да видиш белия свят, дето минаваш пей и мечтай, но не забравяй родния край.
Много родини има в света, има долини с чудни цветя, ала го няма пълният с блян, с песен хайдушка роден Балкан.
Ти ще пребродиш много страни. Всички народи ти обикни, но не забравяй, пътнико горд, своя прославен трудов народ.
Знай на света е само една - нашата мила родна страна.
Че на света е България само една - нашата мила родна страна.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial